Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Značenje Osnovnih Simbola

značenje osnovnih simbolaSvima nam je dobro poznata čovekova iskonska potreba da stvarima koje ga okružuju dodeli neko značenje i time pokuša da pronađe vezu između onog opipljivog (materijalnog odnosno vizuelnog) sa onim što je skriveno duboko, u njegovom nesvesnom. Osnovni simboli su oni koji se mogu naći svuda oko nas, sa njima smo gotovo svakodnevno u kontaktu i za njih se slobodno može reći da svim onim drugim, takozvanim složenijim simbolima daju osnovni smisao. To, na primer, znači da jedan simbol poput triskeliona svoje najdublje značenje duguje trouglu – znaku koji, najgrublje rečeno, predstavlja njegovu esenciju odnosno bazu.

Grupi osnovnih simbola pripadaju svima dobro poznate geometrijske figure: krug, krst, trougao, četvorougao i spirala. Tu još spadaju i boje (primarne, sekundarne i tercijarne) koje služe ne samo da bi naglasile čovekovu kreativnost, već i da bi gore pomenuti oblici dobili jedan viši smisao. Pokušajte da sve ove simbole posmatrate kao specifičan, svugde prihvatljiv i razumljiv, univerzalni jezik. Njime, na kraju krajeva, počinjemo da govorimo pre nego maternjim jezikom! Još kao deca krećemo da učimo osnovne geometrijske oblike, pokušavamo da shvatimo koji od njih se najbolje kombinuju, i na taj način zapravo počinjemo da, polako ali sigurno, razumemo oblik čitavog sveta. Na mnogo dubljem nivou, ovi simboli nas uče da prihvatimo različite nivoe našeg univerzuma, da odbacimo predrasude, i da pažljivije osmatramo sve ono što nas okružuje.

značenje krugaKrug – Univerzalan simbol koji u sebi objedinjuje pojmove poput sveukupnosti, celovitosti, beskonačnosti i bezvremenosti. Simboliše sam život, Sunce, akciju, pokret, potencijal, žensku generativnu moć, sve neomeđeno. Krug nema ni početak ni kraj, nije ograničen ni prostorom a ni vremenom, samim tim je moćan simbol ponavljanja.
značenje krstaKrst – Ovaj simbol u sebi nosi poruku koja je uglavnom bazirana na čovekovoj iskonskoj potrebi da u nešto veruje kako bi sebi i svom životu dao jedan viši, božanski smisao. Krst je znak čovekove želje da se stopi sa svim onim silama koje je oduvek smatrao moćnijim, uzvišenijim. Simbol je časti, savršenog balansa, strukture, jedinstva, u njemu vidimo i veru ali i moć izbora.
osnovni simbol kvadratČetvorougao (Kvadrat) – Simbol Zemlje, strukture, zaštite, reda. Kao geometrijsko telo predstavlja savršenu srazmeru, zato je oduvek važio i za simbol lepote, čvrstine, stabilnosti i nepromenljivosti. To je bog manifestovan u stvaranju, ali i težnja da se nečemu da forma, da se utemelji i ogradi.
značenje trouglaTrougao – Ovaj simbol u sebi kombinuje magiju i kreativnost. Predstavlja trojstvo ljubavi, istine i mudrosti, u njemu vidimo sliku savršenstva, iluminacije, prosvetljenja. Tradicionalno gledano, trougao čiji je vrh okrenut prema gore simbolizuje vatru i muški pol, dok trougao čiji je vrh okrenut nadole predstavlja vodu i ženski pol.
značenje spiraleSpirala – Simbol koji označava ekspanziju, širenje, kreativnost, neprekidno kretanje i ženstvenost. Na onom dubljem, duhovnijem nivou, spirala se poistovećuje sa večnim životom a daje nam i uvid u tok, odnosno kretanje svemira. Ona je put od spoljnog ka unutrašnjem, od fizičkog ka psihičkom, od materije do Duha.
značenje bojaBoje – Bilo da se radi o osnovnim, sekundarnim ili tercijarnim bojama, činjenica je da one svemu daju dubinu, neprekidno nam pomažući da lakše procenimo energiju odnosno trenutno “raspoloženje” svega što nas okružuje. Tek kada svim ranije pomenutim simbolima dodamo neku boju, dobijamo jednu kompletniju sliku, i dublji uvid u njihovo osnovno značenje.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203