Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Keltski krst – značenje

simbolika keltski krst
Generalno gledano, svaki krst slavi pobedu života, u prvi plan stavlja čovekovu nadu i veru, ali istovremeno pokazuje i njegovu težnju da uđe u dublje razumevanje mističnog, da dokuči nedokučivo, da razreši misteriju života. Keltski krst svojom jednostavnošću, ali i svojim savršenim linijama oslikava upravo tu čežnju i pokazuje koliko smo zaista otvoreni za nesmetano primanje kosmičke energije. U njegovom centru se jasno stapaju prošlost i budućnost, nebesko i zemaljsko, a svaki njegov krak možemo upotrebiti na putu ka postizanju stanja takozvane “više mudrosti”, one koja ne poznaje granice a objedinjuje energiju svih elemenata.

Često se za ovaj krst može čuti da predstavlja most ka večnosti. Večnost je, u ovom slučaju, direktno povezana sa dopuštanjem rasta na svim poljima. Drugim rečima: duša, um, srce i telo moraju raditi kao savršen mehanizam. Ako bismo vazduh poistovetili sa našim mentalnim, vodu sa našim emotivnim, zemlju sa našim materijalnim, a vatru sa našim aktivnim – onda bismo dobili mnogo jasniji pogled na silu koja sve to vezuje u jedan savršen oblik. Keltski krst u tom smislu jasno asocira na svojevrstan kompas, i može poslužiti kao naš siguran vodič ka još neistraženim stranama sveta. Sa njim smo, jednostavno rečeno, otvoreni za sve – prepreke posmatramo kao nove mogućnosti, strah zamenjujemo verom, a našim najsitnijim akcijama dajemo jedan dublji smisao.

Iako se na nekim mestima može pročitati da je Keltski Krst paganski simbol, jedna od najpoznatijih legendi ga dovodi u direktnu vezu sa Svetim Patrikom, zaštitnikom Irske i njihovim najznačajnijim svecem. Naime, smatra se da je Sv. Patrik upotrebio krst koji je do tada bio izjednačavan sa boginjom Meseca, upravo kako bi preobratio pagane u hrišćane. Drugim rečima, na vrlo mudar način je iskoristio nešto što se smatralo paganskim simbolom, a upotrebom poznatog simbola uspeo da ljudima približi hrišćanstvo ne stvorivši u njima otpor i nerazumevanje.

Koje god tumačenje smatrali ispravnim, činjenica je da je Keltski krst jedan od najfascinantnijih simbola koji, pored ove zanimljive tradicionalne pozadine, u čoveku budi neutoljivu težnju za znanjem, razvojem, kao i postizanjem savršenog balansa. Budite otvoreni za njegove poruke, i pokušajte uz njegovu pomoć dostignete tu ravnotežu – barem u svom malom kutku svemira.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203