Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Tekstovi označeni sa: ‘veve’

Ayizan Veve – Vudu Simbol

Vudu Simbola Ayizan Veve

Ayizan ili Ayizan Velekete je jedan od najmoćnijih veve simbola koji se dovodi u vezu sa istoimenim vrhovnim ženskim duhom – vladarkom trgovine, pijaca i svih javnih mesta. Ona je dobri duh koji ima moć da pročišćuje svoje sledbenike, a s obzirom na to da se poistovećuje sa prvom (vrhovnom ili arhetipskom) Mambo (sveštenicom) ljudi joj pripisuju i kvalitete poput velikog znanja i mudrosti koja je neophodna za razrešavanje najvećih misterija tokom samog procesa inicijacije.

Agwe Veve – Vudu simbol

Agwe Veve Vudu Simbol

Agwe veve pripada grupi religijskih, takozvanih vudu simbola, koji se koriste prilikom ritualnih ceremonija prizivanja duhova na Haitiju. Radi se o vodenom duhu koji uživa veliko poštovanje u ovoj ostrvskoj zemlji čije stanovništvo direktno zavisi od mora. Agwe ili Agoueh vlada morem, ribama i svim vodenim biljkama, a istovremeno se smatra zaštitnikom ribara i mornara. Zato i ne čudi što osnovu ovog simbola čini brod, odnosno čamac sa veslima, i što se rituali njemu u čast sprovode u blizini neke vodene površine.