Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Tekstovi označeni sa: ‘veve simboli’

Damballa Veve – Vudu Simbol

Damballa Veve - Vudu simbol

Damballa (Damballah Wedo) pripada grupi takozvanih dobrih (Rada) duhova u Vudu religiji i smatra se bogom neba odnosno praiskonskim kreatorom života. Na Haitiju upravo Damballa predstavlja oca svih duhova, a sve loa-e su ili nastale ili su pak usko povezane sa ovim moćnim božanstvom. Pripisuje mu se vladavina umom, intelektom i kosmičkom ravnotežom, a ljudi u njemu vide sliku zaštitnika hendikepiranih, bogalja, svih onih koji su na bilo koji način deformisani i onesposobljeni, kao i male dece.

Ayizan Veve – Vudu Simbol

Vudu Simbola Ayizan Veve

Ayizan ili Ayizan Velekete je jedan od najmoćnijih veve simbola koji se dovodi u vezu sa istoimenim vrhovnim ženskim duhom – vladarkom trgovine, pijaca i svih javnih mesta. Ona je dobri duh koji ima moć da pročišćuje svoje sledbenike, a s obzirom na to da se poistovećuje sa prvom (vrhovnom ili arhetipskom) Mambo (sveštenicom) ljudi joj pripisuju i kvalitete poput velikog znanja i mudrosti koja je neophodna za razrešavanje najvećih misterija tokom samog procesa inicijacije.