Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Tekstovi označeni sa: ‘trougao’

Trougao Simbolika

Trougao je najprostiji geometrijski oblik i jedan od prvih teoloških simbola. Ovaj simbol poziva na stabilnost, on je izraz intelektualnog i duhovnog reda, oličenje je kreativnosti, harmonije, uspinjanja, prosvetljenja i kulminacije. Odiše energijom broja tri, a kako trojka dolazi odmah nakon jedinice (koja se dovodi u vezu sa silom, odnosno akcijom), i dvojke (koja predstavlja otvaranje i saradnju sa okolinom), tako se s punim pravom može reći da je u njoj sadržano seme istinske mudrosti i višeg znanja. Za razliku od kvadrata (koji, kako god da se okrene, zadržava svoje esencijalno značenje) i kruga (koji, posmatran sa koje god strane, i dalje ostaje krug), trougao u sebi nosi dvojako značenje. Dovoljno misteriozno za početak, zar ne?

Značenje Osnovnih Simbola

značenje osnovnih simbola

Svima nam je dobro poznata čovekova iskonska potreba da stvarima koje ga okružuju dodeli neko značenje i time pokuša da pronađe vezu između onog opipljivog (materijalnog odnosno vizuelnog) sa onim što je skriveno duboko, u njegovom nesvesnom. Osnovni simboli su oni koji se mogu naći svuda oko nas, sa njima smo gotovo svakodnevno u kontaktu i za njih se slobodno može reći da svim onim drugim, takozvanim složenijim simbolima daju osnovni smisao. To, na primer, znači da jedan simbol poput triskeliona svoje najdublje značenje duguje trouglu – znaku koji, najgrublje rečeno, predstavlja njegovu esenciju odnosno bazu.