Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Tekstovi označeni sa: ‘maje’

Slepi miš – Majanski simbol

Šišmiš Majanski simbol

Slepi miš je još jedan u nizu moćnih Majanskih simbola koji se tradicionalno povezuje sa podzemnim svetom, ali i zaštitom od neprijatelja. Kao i većina ranije pomenutih simbola, i slepi miš se često pogrešno tumači samo kao vesnik smrti, jer njegova snaga zapravo leži u činjenici da je smrt zapravo sinonim za odbacivanje nekih starih, duboko ukorenjenih obrazaca ponašanja, a sve u cilju privlačenja novih okolnosti, novih ljudi, novih situacija koje, ma koliko neizvesne, u potpunosti mogu transformisati naš život.

Orao u mitologiji Maja

Orao u mitologiji Maja

Prema mitološkoj tradiciji Maja, Orao predstavlja sve naše misli. On je simbol jasnog mentalnog fokusa odnosno usredsređenosti koja, ukoliko je dovoljno jaka i neometana, može dovesti i do buđenja telepatskih sposobnosti i dosezanja onih najviših, drevnih znanja. Zato ne treba da čudi što se upravo za ovaj simbol često može čuti da je spiritualni ratnik koga krasi čisto srce i nepresušna mudrost. Orao je most koji spaja znanje i veru, u najširem smislu te reči.

Jaguar u Majanskoj mitologiji

Jaguar u Majanskoj mitologiji

U Majanskoj mitologiji Jaguar predstavlja jedan od najmoćnijih simbola. Kao što smo ranije pomenuli, on je suvereni vladar podzemnog sveta, simbol takozvanog “noćnog sunca” i tame. Ova stara civilizacija je duboko verovala da su dan i noć dva odvojena, zasebna sveta – svakodnevni život i zemlja su bili povezani sa dnevnom svetlošću, dok je tama bila rezervisana za duše umrlih, duše naših predaka. Jedina veza između ova dva sveta je, pogađate, bio upravo Jaguar!

Majanski Simboli

Majanski simboli

Već više od tri hiljade godina Majanski simboli privlače pažnju ljudi širom sveta. Iako se radi o civilizaciji koja je nadaleko čuvena ne samo po svom specifičnom kalendaru već i po svojoj arhitekturi, umetnosti, religiji, matematici i astronomiji, njihovo pismo je tek u novije vreme velikim delom dešifrovano. Tačnije, svojevrsna pomama za majanskim simbolima počinje 1973 godine kada se i otkrivaju značenja logograma koje su Maje koristile kako bi iskazale svoje misli, ideje ali i kreativnost.