Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Tekstovi označeni sa: ‘jedan’

Simbolika Broja 1 (Jedan)

simbolika broja jedan

Jaka volja, odlučnost, nezavisnost, prodornost, individualnost i hrabrost su osnovne osobine koje se pripisuju broju jedan. U njemu prvenstveno vidimo pionirski duh, svaki početak, ofanzivu, pa ne čudi što se odatle poistovećuje sa elementom vatre i Jang energijom. Za jedinicu slobodno možemo reći da nogama stoji čvrsto na zemlji, a da joj je glava istovremeno negde među oblacima, pa u njoj vidimo i sliku unutrašnjeg glasa koji služi kao najbolji mogući vodič kada je istraživanje novih oblasti u pitanju. Jer, sve što je novo, još neviđeno, tek začeto – to je ono što poput magije privlači sve jedinice!