Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Simboličko značenje spirale

spirala simbolikaSpirala je najstariji poznati simbol koji je korišten i odražava univerzalnu predstavu rasta i razvoja. Predstavlja božansku, životnu energiju, a pojavljuje se i kao simbol plodnosti. Često se pojavljuje u prirodi i kao takav ima snažan uticaj na ljudsku svest. Kada se koristi kao lični talisman, pomaže u lakšem prihvatanju i savlađivanju turbulentnih promena koje nam se dešavaju u životu kao deo našeg razvoja. Prihvatanje promena je najveća sloboda koju možemo dostići, fokusiranjem naše svesti na trenutni momenat u kome je snaga stvaranja najveća.

O tome koliko su zapravo ovi krugovi odnosno spirale u savršenom skladu sa prirodom, dovoljno govori činjenica da ih možemo naći gotovo svuda oko nas: puževa kućica, morska školjka, rogovi nekih životinja, pa i vrtlog tornada ili koncentrični krugovi koji nastaju nakon jednog običnog bacanja kamena u vodu.

Spirala se pojavljuje u mnogim kulturama i neizostavni je elemnat savremenih verovanja:

Maorski simbol spirale: Koru

Koru Simbol
Spiralni simbol maora inspirisan je rastom mladice novozelandske srebrne paprati, koja se odmotava dok raste. Njen naziv “koru” na maorskom jeziku „omča“ ili „petlja“. Njeno kružno kretanje ka centru se tumači kao „povratak korenima“. List paprati koji se još nije potpuno razvio i koji je u svom spiralnom obliku simboliše novi život, buđenje, spokoj, lični napredak, novu fazu života, odnosno ponovo rođenje.

Spirala u simbolici Kelta

keltska spirala značenje
Obična (osnovna) keltska spirala spada u red simbola koji su u direktnoj vezi sa beskonačnošću i ponavljanjem ciklusa života. I sam pogled na spiralu koja se “otvara” u smeru kazaljke na satu ukazuje na proces rađanja, konstantno kretanje, te čovekovu gotovo urođenu potrebu da dođe u dodir sa kosmičkim silama koje bi mu omogućile jedno “više znanje”.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203