Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Solomonov Pečat

solomonov pečatSolomonov Pečat, često pogrešno izjednačavan sa Solomonovim Pentagramom, još jedan je u moru moćnih simbola koji se dovode u vezu sa “kraljem čudotvorcem”. Pored velikog bogatstva, moći, ugleda, znanja i neosporne mudrosti, Solomon je posedovao i vlast nad pticama i zverima, a nesumnjivo i nad ljudima. Pitate se kako? Odgovor na ovo pitanje daje magični prsten, popularno nazvan Solomonov Pečat – prikaz šestokrake zvezde koja je sačinjena od dva jednakostranična i međusobno ukrštena trougla.

Arapski pisci su se potrudili da legenda ovog magičnog pečata dobije svoje neverovatne verzije, od kojih je najpopularnija ona koja govori o prstenu na kome je urezano božje ime a koja je kralju Solomonu poslata direktno sa neba. Prsten načinjen od mesinga i gvožđa je podeljen na dva dela i na sebi ima ispisane takozvane “komande” kojima se omogućava upravljanje kako dobrim tako i zlim duhovima. I to je upravo ono najspektalularnije u vezi ovog simbola – Solomon je zahvaljujući pečatu imao neverovatnu sposobnost da prizove u pomoć sve moguće duhove i na taj način dobije odgovor na sva moguća pitanja! Verovali ili ne, duhova je čak sedamdeset dva, a legenda kaže da su svi oni zarobljeni u mesinganoj bačvi koja je zapečaćena upravo Solomonovim pečatom!

Ali, vratimo se za trenutak samoj srži pečata, odnosno šestokrakoj zvezdi, jer izgleda da upravo u njoj leži objašnjenje ovog veličanstvenog znaka. Dva trougla, pritom međusobno ukrštena, predstavljaju osnovu hermetičke misli “kako je gore, tako je i dole”. Drugim rečima, trougao okrenut nagore je simbol vatre (toplo i suvo), trougao okrenut nadole je simbol vode (hladno i vlažno), deo trougla vatre sa osnovicom trougla vode je simbol vazduha (toplo i vlažno), dok je deo koji sadrži trougao vode i osnovicu trougla vatre sinonim za element zemlje (hladno i suvo). Šestougao sam po sebi služi da naglasi savršen balans ovih elemenata u kosmosu i da podseti na činjenicu da su upravo od ovih osnovnih materija sačinjena sva tela u prirodi. Pa i svi mi!

Alhemijska vrednost pečata odnosno Davidove Zvezde ogleda se i u tome što u sebi objedinjuje sedam planeta i sedam osnovnih metala. Na samom vrhu šestougla bi se, tako, našli Mesec i srebro, a onda redom (u smeru kazaljke na satu) Venera i bakar, Merkur i živa, Saturn i olovo, Jupiter i kalaj, i na kraju Mars i gvožđe. Sunce odnosno zlato, kao što možete pretpostaviti, bi zauzimalo sam centar zvezde jer ono ionako predstavlja samu suštinu i oko njega se sve ostale planete kreću. Uostalom, cilj alhemije jeste upravo postizanje tako teško dostižnog savršenstva, a preneseno na ovu kombinaciju elemenata, planeta i metala – cilj bi bio približavanje samom centru, odnosno simbolu tog centra i apsolutnog savršenstva što svakako jeste Sunce (život).

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203