Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Simbolika kruga

simbolika krugaZa simboliku kruga se slobodno može reći da je univerzalna, sveta i božanska. Ona u sebi nosi poruku večnosti i predstavlja ključ za razumevanje čitavog univerzuma. Da bismo bolje razumeli tu božansku poruku kruga, pokušajmo za trenutak da svet oko sebe posmatramo očima onog prvog, takozvanog “primitivnog” čoveka. Za početak, pogledajmo u nebo, pronađimo Sunce, Mesec, sve one male tačkice za koje danas znamo da su zvezde i planete – sve one nama izgledaju kao savršeni krugovi, zar ne? Čini se da kosmos, baš kao i sama priroda, priča jezikom kruga…

Krug nema početak, nema kraj, nema uglove, nema stranice. Baš zato su ljudi u njemu oduvek videli simbol jedinstva, odnosno sjedinjenja i beskraja. Čini se da krug ne ograničava iako daje formu, u njemu i izvan njega je sve u pokretu, on nudi potencijal, on je i Nula iz koje sve kreće i u koju se sve, na kraju, vraća. Krug poziva na akciju, simboliše vremenske cikluse, smenu godišnjih doba, kretanje planeta oko Sunca – u njemu zaista vidimo sliku savršenog kosmičkog ritma!

Sveukupnost, ispunjenost, fokusiranost, zajedništvo, perfekcija, revolucija, kompletnost – sve ovo spada pod onu generalnu, opštu ingerenciju kruga. Na nešto svedenijem nivou krug je jasna asocijacija na majčinu utrobu, plod, seme, oči, ćeliju, a podjednako je nadležan i za stvari sa kojima smo svakodnevno u kontaktu poput satova, volana (i točkova), saobraćajnih znakova, novčanica, prstenja, itd. Uostalom, i sama priroda nas konstantno podseća da je u njenim darovima – voću, povrću, cvetovima – utisnut pečat kruga!

Takozvani alhemijski simbolizam nas uči da je krug centralna fokusna tačka iz koje sve polazi, a krug se redovno može naći u gotovo svim ezoterijskim tekstovima i ritualima. Krugom se, smatraju alhemičari, najbolje ističe značaj nekog procesa. Ukoliko je, primera radi, vatra ključan element u jednom takvom procesu, upravo će krug oko vatre staviti naglasak na čitav eksperiment, odnosno njime ćemo naglasiti njen fokus, njenu usmerenost, a samim tim i njenu snagu. Snaga je sinonim za krug i kada su Indijanci u pitanju, jer su upravo oni u ovom simbolu videli neraskidivu snagu Sunca i Meseca sa svojom “zemaljskom” decom, odnosno ženama i muškarcima.

S druge strane, stari Kelti su u krugu videli moćnu odbranu (štit) od neprijatelja i zlih duhova, dok Kinezi krug smatraju simbolom neba, odnosno raja, koji u kombinaciji sa krstom (simbol Zemlje) predstavlja neraskidivu uniju, poznatiju kao “kako je gore, tako je i dole”. Ako svemu ovome dodamo i čuveni znak Jina i Janga, simbolika postaje još jasnija – krug koji u sebi nosi podjednaku snagu muške i ženske energije je ekvivalent dualnosti koja teži ujedinjenju!

Psihološki posmatrano, krug nam dozvoljava da sebe, odnosno svoje “ja” utisnemo u jednu univerzalnu, bezgraničnu šemu svemira i da se, samim tim, izjednačimo sa svim živim bićima, pa i svim onim što nas okružuje. Karl Jung je u krugu video takozvani geometrijski arhetip duše koja, u kombinaciji sa četvorouglom (arhetipom tela) objašnjava neraskidivu vezu između spiritualnog i materijalnog, odnosno duše i tela. Zato, ne zaboravimo da smo mi samo jedna tačkica u milion drugih, ali i ta tačkica je jedan mali kružić koji ima svoju misiju i bez koje svet, takav kakav je, ovde i sada, ne bi mogao da funkcioniše!

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203