Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Simbolika Brojeva

Simbolika brojevaBrojevi su svuda oko nas, i uglavnom služe da nas podsete koliko je sati, koji je dan u godini, koliko nešto košta… Za numerologiju se slobodno može reći da je nastala iz čovekove osnovne potrebe da jasnije definiše ne samo svet oko sebe, već i sebe kao jedinku koja čini jedan mali, ali podjednako savršen i neophodan delić puzle koju nazivamo kosmos. Čuveni matematičar i filozof Pitagora je smatrao da se u poznavanju matematike i brojeva krije “ključ za saznanje sveta”. Ništa manje poznat Platon brojeve naziva “načelom postojanja” za sva bića. Jesu li ovi mudraci bili u pravu?

Pa, ako su već brojevi izvor svih formi i svake energije u svetu, onda numerologiju s punim pravom možemo nazvati naukom koja proučava kako spoljašnji, tako i unutrašnji svet, budući da se u oba slučaja radi o istovetnim zakonima. Dovoljno je samo da brojeve posmatramo kao simbole božanskih energija koje se manifestuju na našoj planeti, i da im pristupimo kao potpuno novim znakovima koji imaju moć da tu energiju svakodnevno emituju i prenose, što se posebno ogleda u svakodnevnim međuljudskim odnosima.

Za početak, brojeve možemo podeliti u dve osnovne grupe – prvu grupu čine parni (2, 4, 6, i 8), a drugu neparni (1, 3, 5, 7, 9). Dok se parni brojevi trude da im život teče glatko i samim tim u širokom luku izbegavaju sve iznenadne i neočekivane događaje, dotle neparni akcenat stavljaju upravo na avanturu i predstavljaju sve nedodirljive stvari. U neparnim brojevima tako vidimo kreativnost, talenat, nadahnuće, dok u parnim vidimo sve one stvari koje imaju oblik i strukturu, odnosno formu. Isto tako, za parne brojeve možemo reći da vole da se uklope i prilagode, a neparni, s druge strane, poštuju upravo suprotno – nezavisnost i individualnost. U listi koja sledi upoznajte se sa osnovnom simbolikom svakog od navedenih brojeva:

simbolika broja 1Osnovno značenje jedinice je jaka volja, optimizam, pozitivna i čista (nesputana) energija. Broj jedan je stoga slika svakog novog početka i čistote, jasnoće, predstavlja akciju u najširem smislu te reči – kako fizičku, tako i psihičku. Kada se sve navedeno iskombinuje sa urođenom potrebom svake Jedinice da sve što je zacrtala odradi odmah i sad, dobijamo simboličan prikaz naših svakodnevnih nastojanja da nešto preduzmemo, započnemo (bilo poslovno, bilo emotivno) u nadi da će nam upravo ta akcija doneti blagodeti, odnosno da ćemo u njoj uživati baš kako smo i planirali.

 

simbolika broja 2Osnovno značenje dvojke je dobrota, težnja za postizanjem ravnoteže, taktičnost, izjednačavanje sa okolinom i dualnost. Energija koju šalje ovaj broj u sebi sadrži jednu dobro prikrivenu, gotovo nečujnu snagu procene, ali se u njoj krije i želja za dobrim planiranjem. Drugim rečima, dvojka nas izaziva da biramo. Na nešto spiritualnijem nivou, broj dva nas poziva da sarađujemo s drugim ljudima, bilo da se radi o harmoničnim odnosima ili rivalitetu – ona nas ohrabruje da ne budemo kolebljivi već da se udružujemo sa onima koji dele slične ideale i slična interesovanja.

 

simbolika broja 3Osnovno značenje trojke korespondira sa pojmovima kao što su magija, intuicija, plodnost i napredak. Ovaj broj poziva na jasno i glasno izražavanje najdubljih potreba, ohrabruje svestranost i u njemu vidimo radost koju nosi svako stvaranje. U njemu se stapaju prošlost, sadašnjost i budućnost, odnosno u njemu vidimu neku vrstu podsetnika koji služi da se prisetimo naših prošlih dela i da dobro razmislimo o svakom narednom koraku jer upravo tako krojimo i svoju budućnost. Simbolika broja tri se ogleda i u svakoj novoj avanturi koju preduzimamo zahvaljujući saradnji sa drugim ljudima, i njihovoj spremnosti da nam izađu u susret.

 

simbolika broja 4Osnovno značenje četvorke je stabilnost, pa ona samim tim simbolizuje temelj svake akcije, ali i svih odnosa koje gradimo. Savršen balans prirode – četiri godišnja doba, četiri strane sveta, četiri osnovna elementa – svi oni služe da nas podsete koliko snažne energije ima u ovom broju! Četvorka je simbol otpornosti, pouzdanosti, čvrstine, smirenosti, ali i doma. Ona nas poziva da se vratimo svojim korenima, da istražimo koliko je naše unutrašnje “ja” zaista vezano za ono primarno okruženje iz kojeg smo se otisnuli u svet, ali nas takođe može upozoriti da je vreme da se negde skrasimo i “pustimo korene”.

 

simbolika broja 5Osnovno značenje petice je putovanje, otkrivanje novih mesta, odnosno konstantno kretanje. Istraživanje novih predela svakako oplemenjuje kako duh tako i telo, ali isto tako u njemu se krije i nestabilnost, nestalnost, nepredvedivost, pa odatle za ovaj broj slobodno možemo reći da često nosi i radikalne promene. Petica je zadivljena novinama, ona zaista smatra da je “život čudo”, pa se za nju često kaže i da šalje takozvane divlje (primitivne) vibracije. Zato je u periodima kada je ovaj broj (na bilo koji način) prisutan u vašem životu najbolje negde otputovati, tek onako iznenada, bez nekog posebnog cilja, reda i rasporeda.

 

simbolika broja 6Osnovno značenje šestice je postizanje harmonije i uspostavljanje ravnoteže kroz stvaranje iskrenih, vrednih, emotivnih odnosa. Rešenja koja nudi ovaj broj su uvek ona koja se naziru polako, smireno, bez mnogo buke i haosa, jer u šestici vidimo snagu diplomatije, posebno one koja ljudima nedostaje upravo u delikatnim, najosetljivijim odnosima. Njena spiritualna snaga se ogleda u moći opraštanja i nepresušnoj saosećajnosti jer u njoj ima dovoljno ljubavi, posvećenosti, podrške i lojalnosti za svako biće na ovoj planeti.

 

simbolika broja 7Osnovno značenje sedmice je u tesnoj vezi sa svim onim što najčešće nazivamo misterioznim, ezoteričnim, skrivenim, odnosno ne tako dostupnim znanjima. Za ovaj broj se punim pravom može reči da aktivira i podržava imaginaciju u najširem smislu te reči, jer u njemu vidimo sliku sjajnog detektiva koji detaljno traga za najsitnijim (i ne tako očiglednim!) rešenjem neke komplikovane situacije. Njenu energiju je zato najbolje pozvati u pomoć u trenucima kada nam je potrebno sveobuhvatno razumevanje stvari, jer upravo sedmica ima moć da vidi ne samo drvo, već i celu šumu.

 

simbolika broja 8Osnovno značenje osmice je praktičnost, i u njoj vidimo sliku svakog unosnog posla, dobrog biznisa, novca, bogatstva. Sve ovo dolazi zahvaljujući činjenici da je broj osam u direktnoj vezi sa kontinuitetom, ponavljanjem, rutinom. Uostalom i sam njen izgled je spoj dva idealna kruga, a dobro je poznato da uspeh najčešće dolazi upravo tamo gde postoji snažna rešenost (volja) pomešana sa svakodnevnom rutinom (ponavljanjem zacrtanih akcija). U njoj vidimo takozvani efekat grudve – što se više jedna obična loptica snega okreće, to više snega kupi na sebe i samim tim postaje sve veća i veća. Upravo u tome leži nezadrživa snaga broja osam.

 

simbolika broja 9Osnovno značenje devetke je dobitak, uživanje, razumevanje, ispunjenost, bezuslovna ljubav, ali i težnja da se postigne najveći mogući uticaj, odnosno neka vrste kontrole u odnosu na okruženje. U spiritualnom smislu, ovaj broj je izuzetno zainteresovan da se uhvati u koštac sa svim situacijama koje zahtevaju jedan intelektualniji i promišljeniji pristup, a sve to ne bi li se njome “zagospodarilo” odnosno ovladalo. Zato se za devetku često kaže da je simbol mudrosti – ona zaista podržava rad na onim skrivenim, nedovoljno istraženim ljudskim potencijalima koji mogu doprineti širenju pozitivne akcije i tako promeniti svet.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203