Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Keltski simbol spirale

keltska spirala značenjeObična (osnovna) keltska spirala spada u red simbola koji su u direktnoj vezi sa beskonačnošću i ponavljanjem ciklusa života. I sam pogled na spiralu koja se “otvara” u smeru kazaljke na satu ukazuje na proces rađanja, konstantno kretanje, te čovekovu gotovo urođenu potrebu da dođe u dodir sa kosmičkim silama koje bi mu omogućile jedno “više znanje”. Ukratko, ova spirala je idealan simbol za sve one koji žele da napreduju, kako na materijalnom, tako i na duhovnom nivou.

Čini se da nijedan drugi simbol ne daje bolji prikaz evolucije čovečanstva kao ova spirala. Upravo zato je možemo posmatrati kao dvostruki simbol – u njoj vidimo savršeni odraz prirode, lice i naličje svega što nas okružuje pa i nas samih. Ukoliko za početak spirale uzmemo tačku koja se nalazi u samom centru i ide ka spolja, dobićemo jasnu sliku čovekovog razvojnog puta. Njoj možemo pripisati osobine nesvesnog, unutrašnjeg, novog, tek započetog, ali sa svakim narednim krugom mi otvaramo jedna nova vrata, nova poglavlja u našim životima iz kojih izlazimo bogatiji za jedno novo iskustvo. Otvaramo se sve više materijalnom, opipljivom svetu oko nas. Učimo, razvijamo se, rastemo. S druge strane, ukoliko bismo za početak spirale uzeli njenu spoljašnju tačku, dobili bismo upravo suprotnu sliku – stečena iskustva, znanja, kontakte, i sve ono što smo u procesu “otvaranja” naučili, sada vraćamo u svoj unutrašnji svet, duhovno smo zreliji, postajemo svesniji svojih kvaliteta i osećaja jer su oni sada potkovani ličnim iskustvom.

Kao i kod drugih keltskih simbola, i kod spirale je naglasak na nesmetanom prolazu odnosno kretanju energije. Takođe, i sam pogled na ovaj simbol nas izaziva da sami istražimo gde je početak, a gde kraj. Možda konkretnog, univerzalnog odgovora na ovu večitu ljudsku dilemu nema, ali je zato svakome data mogućnost da ispita teren. Na tom putu se može poslužiti svim raspoloživim sredstvima – dovoljno je samo da celo čovekovo biće bude uposleno u procesu stvaranja. Kreacija ne prihvata statičnost, ona zahteva našu potpunu budnost! Krug koji ova spirala formira, a koji neke može asocirati i na najjednostavniju maketu lavirinta, sinonim je za čuveno hermetičko geslo: “kako gore, tako i dole”.

O tome koliko su zapravo ovi krugovi odnosno spirale u savršenom skladu sa prirodom, dovoljno govori činjenica da ih možemo naći gotovo svuda oko nas: puževa kućica, morska školjka, rogovi nekih životinja, pa i vrtlog tornada ili koncentrični krugovi koji nastaju nakon jednog običnog bacanja kamena u vodu. Sve ovo služi da nas podseti da nismo sami na planeti, i da sve oko nas već funkcioniše kao savršen mehanizam. Spirala nam dopušta da zakoračimo u taj svet bez predrasuda – njegovi darovi mogu prevazići sva naša očekivanja!

One Response to “Keltski simbol spirale”

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203