Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Keltska dvostruka spirala

keltski simbol dvostruke spiralePoput obične keltske spirale, i Dupla odnosno Dvostruka spirala je jedan od često korišćenih simbola kojim je čovek želeo da naglasi svoju unutrašnju težnju za postizanjem savršenog balansa između duhovnog i materijalnog sveta. Činjenica je da nijedan drugi simbol u keltskoj mitologiji ne oslikava čuveni filozofski koncept Jina i Janga tako verno, te da upravo ova spirala predstavlja najjasniju sliku večnog života.

Dve spirale, dva suprotna pravca istovremeno spojena u svojoj osnovi jasno asociraju na dvojaki tok kosmičke energije odnosno okretanje sveta viđeno s jednog i drugog pola. Jang je muško načelo usmereno ka spoljašnjem svetu, dok Jin simboliše žensko načelo koje je usredsređeno ka unutrašnjem. Dan ne može bez noći, svetlost ne može bez tame, toplo ne može bez hladnog, nebo ne može bez zemlje – suprotnosti su svuda oko nas! Drugim rečima, na našoj planeti se u svakom momentu odvijaju dva sasvim suprotna procesa, dve naizgled nespojive sile prirode koje se nadopunjuju.

Put dvostruke spirale je jasan i podseća na evoluciju čovečanstva kako na kolektivnom, tako i na individualnom nivou. Poput nje, u svakom od nas postoje dva “navoja”: prvi koji vodi u opipljivo, golim okom vidljivo, materijalno, i koji naglasak stavlja na naš Ego, našu ličnost koja je dostupna celom svetu. Drugi, pak, ostaje vidljiv samo malom broju ljudi, simboliše naše unutrašnje biće, našu dušu, naš najličniji pečat i put koji vodi ka samospoznaji.

Ne čudi onda što se često može čuti da Dvostruka Spirala zapravo oslikava takozvani ples života. U njoj vidimo buđenje energije kao i prirodne cikluse poput rođenja i smrti, odnosno stvaranja i uništenja već postojećeg. Tačka u kojoj se nešto završava je u stvari samo tačka u kojoj nešto drugo počinje, i obrnuto. I najvažnije od svega – svi smo mi na neki način stvoreni od spirala! U prilog tome govore Mlečni put (poznatiji kao prečkasta spiralna galaksija), zatim DNK svakog od nas, ali i mnoštvo spirala koje se mogu naći na otiscima naših prstiju.

Pomenimo na kraju da je Dvostruka Spirala jedan od simbola kojim su kelti označavali i ravnodnevnicu, odnosno dan u godini kada noć i dan podjednako traju. Čak i ovde pronalazimo sliku savršenstva prirode – prelaznu tačku između mračnog i svetlog doba godine. Prolećna ravnodnevnica je po keltskoj tradiciji vreme kada bog svetlosti nadvladava svog brata – boga tame, i ujedno najava dolaska dužih dana a kraćih noći. Ona simboliše novi početak, novu životnu fazu, vezuje se za povratak veselja i radosti, baš kao što jesenja ravnodnevnica u prvi plan stavlja nedovršene poslove, rešavanje porodičnih problema ali i umirenje bezrazložnog gneva.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203