Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Jin Jang simbolika

simbol yin yangDrevni simbol Jina i Janga je verovatno najzastupljeniji i najpopularniji simbol u kineskoj kulturi. Ovaj svima dobro poznati simbol reprezent je filozofskog koncepta koji nas uči da u svim predmetima u svemiru postoje dve glavne, suprotstavljene ali ipak komplementarne sile koje pokreću svet. Kako je i najmanji detalj oko nas u konstantnom kretanju, tako i svaki od ova dva elementa (odnosno principa) sadrži element svog suparnika. Time dobijamo sliku dva izuzetno jaka simbola koja su neodvojiva, i što je još važnije – ne mogu postojati jedno bez drugog.

Koncept Jina i Janga predstavlja osnovu mnogih kineskih filozofskih škola, a posebno je vezana za taoizam. Središnji pojam taoizma čini Tao, koji se najčešće prevodi kao Put. Smatra se da je on nepromenljiv, te da od njega potiču nebo i zemlja kao dva pola. U njemu prepoznajemo muški princip, odnosno Jang kao svetlu stranu i aktivnost koja se vezuje za element vazduha i vatre, ali i ženski princip Jin, kao tamnu, pasivnu stranu koja se poistovećuje sa elementom vode i zemlje.

Simbolika se, naravno, ne završava samo sa pojmom aktivnosti i pasivnosti. Tako u Jangu prepoznajemo svetlost odnosno Sunce, dan, nebo, stremljenje u visine, jug, vatru, leto, toplotu, kreativnost, planine, vrućinu. Suprotne pojmove, odnosno Mesec, noć, zemlju, pad, sever, hladnoću, smirenost, doline, zimu – nalazimo na drugoj strani, odnosno u Jinu. Odavde nije teško izvući zaključak da je Jang u direktnoj vezi sa životom, dok Jin korespondira sa umiranjem.

Ovakvim izdvajanjem pojmova dobija se gruba slika važnosti Jin/Jang energije. Istina je, međutim, da se najbolji mogući prikaz ovog energetskog savršenstva krije u zori, odnosno ranom svitanju, gde priroda još uvek spava i uživa u svojoj pasivnosti dok istovremeno prvi zraci sunca stupaju na scenu pozivajući je da vreme za buđenje i akciju. Slično je i sa čovekom – svakom od nas je potreban odmor nakon napornog rada, a san i java su ništa drugo do dva lika u ogledalu.

jin jang obavijen lotosovim cvetomU kineskoj kulturi simbol Jina i Janga možemo pronaći u različitim oblicima, mada je najčešće predstavljen u obliku kruga koji kriva linija deli na dva jednaka dela – crni i beli. Isti ovakav krug obavijen lotusovim cvetom je takođe jedan od popularnih simbola, s tim što je ovde naglasak na savršenstvu i čistoti koju lotus kao sveta biljka unosi u dve suprotstavljene energije. Lotus je za Kineze cvet koji je u direktnoj vezi sa Budom, ali i letom, inteligencijom i mudrošću.

 

 

 

 

jin jang okojin jang simbol u srcuPored lotosa, simbol Jina i Janga možemo sresti i u oku (takozvano Jin Jang Oko), gde dobija značenje fokusiranosti i usredsređenosti na pomenute energije; ali i u srcu (Jin Jang Srce) gde nas podseća da je i ljubav jedna od najvažnijih sila koja pokreće svet, i da naša srca moraju uvek biti otvorena za nesmetano strujanje kosmičke energije.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203