Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Dijamant – Alhemijski Simbol

Dijamant je za alhemičare oduvek predstavljao simbol prelamanja svetlosti. Drugim rečima, on je znak čovekove spremnosti da se otisne u misteriju zvanu spiritualni put ili put duše, odnosno dostigne viša stanja uma. Upravo taj put je jedini koji sija i svetluca snagom samog dijamanta, ali bez obzira na njegovu lepotu i privlačnost, on istovremeno nikada nije lak. Štaviše, uglovi i takozvane “pločice” od kojih je dijamant sačinjen predstavljaju sliku lavirinta na koji nailazimo onda kada se odvažimo da krenemo tom stazom! Ipak, ukoliko dozvolimo da nas čestito srce vodi kroz uske prolaze tog lavirinta, i ukoliko smo u svakom trenutku svesni da su naše akcije te koje diktiraju našu realnost – možemo biti sigurni da će naša “misija svetlosti” biti uspešna.

Za dijamant se, dakle, slobodno može reći da je sinonim za jasnoću, viziju i svesnost. Dodatno, on je slika odvažnosti i spremnosti da se izdignemo iznad svakodnevne rutine i banalnih situacija, i da naučimo da posmatramo svet drugačijim očima. Možda je baš zato dijamant (zajedno sa trouglom) jedan od najprepoznatljivijih i najčešće korišćenih motiva u mnogim kulturama širom sveta. Mi vas danas upoznajemo sa najzanimljivijim oblicima u nadi da će vam upravo oni dati jasniju sliku ovog savršenog alhemijskog simbola:

Leptir Dijamant SimbolTakozvani “leptir-dijamant” je jedan od omiljenih motiva među pripadnicima indijanskih plemena širom Severne Amerike, Kanade i Meksika. U njemu je sadržana slika besmrtnosti ali i slika migracije miliona leptirova koji su, metaforički rečeno, spremni da prelete hiljade i hiljade milja ne bi li se vratili kući. Samim tim, imamo jasnu asocijaciju na jedno božansko putovanje koje smo već nazvali putem koji sama duša bira i koje počinje sa prvim udahom života a završava se (ili bi bar trebalo da se završi) onda kada čovek postane svestan da je svaki njegov korak zapravo korak zaveštanja, neka vrsta spiritualnog nasledstva koje ostavlja za sobom. Upravo tu leži ključ besmrtnosti! Dodatno, leptir-dijamant je motiv koji se dovodi u vezu sa ponovnim radjanjem, revitalizacijom, regeneracijom i metamorfozom. Uostalom, nije li upravo leptir slika napretka ljudske duše – od jedne obične larve, preko gusenice do prelepog leptira! Put svakako nije lak, ali je krajnji rezultat od neprocenjive vrednosti.

Dijamant simbol ZemljeVerujemo da već prepoznajete alhemijski, mistični ali i astrološki simbol Zemlje. Druga varijanta ovog simbola sadrži krug u sredini, ali je značenje u osnovi isto i glasi: ritam Zemljinih ciklusa. Kada kažemo “ritam” mislimo na konstantno kretanje i promene koje se odvijaju oko nas. Smena godišnjih doba bi možda bila jedan od najboljih primera, ali isto tako ne smemo zaboraviti ni jasnu povezanost sa osnovnim elementima (vatra, voda, zemlja, vazduh). Generalno gledano, ovaj simbol je reprezent harmonije, stabilnosti i sjedinjenja. Energiju koju šalje ovaj dijamant slobodno možemo nazvati fundamentalnom – sve ove strane simbola se zapravo spajaju u jednu centralnu (dodirnu) tačku koja označava zajednički cilj, krajnji rezultat, njihovo savršeno stapanje u jedno. Drevni mistici i alhemičari su smatrali da ovu energiju možemo naći u svim stvarima, i da bi (kada bi se njome ovladalo) ona mogla da poveže naizgled nespojive stvari koje bi omogućile jednu finiju interpretaciju – onu koja bi nam dala odgovore na pitanja skrivena unutar takozvanih “kosmičkih vibracija”.

Dijamant - Runa DagazDijamant Runa IngwazSlede dva prepoznatljiva simbola, posebno draga svim ljubiteljima runa. Konkretno, prva slika se odnosi na runu Dagaz koja je simbol svitanja, dok je druga slika povezana sa runom Ingwaz koja predstavlja simbol harmonije i sjedninjenja. Asocijacija sa dijamantom je prilično jasna, s tim što svaka od njih nosi jedinstvenu poruku. Poruka Dagaz-a se ogleda u prosvetljenju, buđenju, novim počecima i konekcijom sa onim mističnim, zakulisnim, dobro čuvanim. Ingwaz, s druge strane, nosi poruku kreacije, stvaranja života, u njemu je skrivena slika kulminacije četiri elemenata.

Dijamant Osnovni Alhemijski ElementiZa kraj ćemo sa vama podeliti i sliku trouglova (elemenata) koje smo pominjali na samom početku teksta, iako je o njima već bilo dovoljno reči na našem sajtu. Krećemo sa simbolom Vatre – jednakostraničnim trouglom okrenut jednim vrhom prema gore, zatim se krećemo preko Zemlje (trougao okrenut nadole sa presekom), Vazduha (trougao okrenut nagore sa presekom) i Vode (jednakostranični trougao okrenut nadole) i na kraju dobijamo jasnu poruku da je sve jedno i jedno je sve. Ovaj isprepleteni trougao ćemo simbolično nazvati etar – baš kao što su i stari Grci koji su u njemu videli “nebeski prostor i plameni vazduh u kome zvezde lebde a bogovi stanuju.” Ovaj dijamant je temelj našeg postojanja, on je podsećanje da se svako od nas mora odvažiti da krene spiritualnom stazom, upravo onom koja će omogućiti našim dušama da svetlucaju dijamantskom iskrom, iskrom istine!

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203