Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Kategorija: ‘Vudu simboli’

Papa Legba Veve Vudu Simbol

Papa Legba Vudu Simbol

Papa Legba je jedan od najvažnijih duhova iz reda takozvane Rada-familije duhova u Vudu religiji. Za njega slobodno možemo reći da predstavlja neku vrstu posrednika između ljudskog (materijalnog) i spiritualnog (duhovnog) sveta, pa je samim tim njegovo prisustvo neophodno tokom svakog rituala.

Ogoun Veve – Vudu Simbol

Ogoun Vudu Veve Simbol

Ogoun (ili jednostavnije Ogun, Ogou) je duh kome se u Vudu religiji pripisuje vladavina nad vatrom, gvožđem, lovom, politikom i ratom. Takođe se smatra ocem tehnologije, bar onakve kakvu je danas poznajemo (i koristimo). Pod njegovom zaštitom su prvenstveno svi kovači ali i svi nezaposleni. Ljudi ga doživljavaju kao spasitelja i pobednika a mnogi u njemu vide sliku Hrišćanske revolucije kada je Haiti postao prva samostalna država sa većinskim crnačkim stanovništvom.

Maman Brigitte Veve – Vudu Simbol

Maman Brigitte Veve - Vudu Simbol

Maman Brigitte (Manman Brigitte) spada u grupu takozvanih Guede duhova sa kojima smo vas već upoznali u priči o Baronu Samediju. Baš poput njenog supruga Barona, i Maman je duh koji se vezuje za smrt (istovremeno i plodnost), te se smatra zaštitnicom grobova i spomenika ali samo pod uslovom da su oni pravilno označeni krstom. Dodatno, ovaj duh je zadužen i za sva materijalna pitanja (novac), a kako je njeno ime irskog porekla, tako ona na neki način objedinjuje i takozvano trostruko keltsko božanstvo – boginju poezije, zanatstva i isceljenja Brighid.

La Sirene Veve – Vudu Simbol

La Sirene Veve Vudu Simbol

Kao što i samo ime kaže, La Sirene je kraljica, boginja ili bolje rečeno majka mora u Vudu religiji. Ponekad se može čuti da je ona zapravo jedan od aspekata Erzulie božanstva, i to onaj “vodeni” deo – podjednako lep, šarmantan i senzualan. Ipak, ne treba smetnuti sa uma da je reč o još jednom dobrom duhu koji, osim svega navedenog, vlada i bogatom odnosno višom klasom, te je njeno prisustvo od velike pomoći upravo na ceremonijama prizivanja bogatstva i prosperiteta. Dodatno, ona je vladarka Meseca, umetnosti, lepote i muzike.

Gran Bwa Veve – Vudu Simbol

Gran- Bwa Veve - Vudu Simbol

Gran Bwa (Gran Boa) je jedan od najzanimljivijih dobrih duhova u okviru Vudu religije koji se smatra zaštitnikom divljih životinja, šuma i svih biljaka na svetu. Reč je o prilično misterioznom duhu čije ime u prevodu znači “veliko drvo”, on ne voli da ga uznemiravaju niti izvode iz njegovog magičnog biljnog sveta.

Erzulie Freda Veve – Vudu Simbol

Erzulie Freda Veve - Voodoo Simbol

Erzulie Freda, ili jednostavno Erzulie, je jedan od najvoljenijih i najomiljenijih dobrih duhova u okviru vudu religije. Kako i ne bi, kada se radi o ženskom duhu koji je zadužen za sva pitanja ljubavi, strasti, zadovoljstva i prosperiteta! Ova “boginja ljubavi” nas uči da je sve moguće tamo gde postoji uzajamna saradnja, te da ljubav i uspeh uvek idu u duetu. Bez njene pomoći gotovo nijedna veza između muškarca i žene nema perspektivu i teško je možemo smatrati ozbiljnom.

Damballa Veve – Vudu Simbol

Damballa Veve - Vudu simbol

Damballa (Damballah Wedo) pripada grupi takozvanih dobrih (Rada) duhova u Vudu religiji i smatra se bogom neba odnosno praiskonskim kreatorom života. Na Haitiju upravo Damballa predstavlja oca svih duhova, a sve loa-e su ili nastale ili su pak usko povezane sa ovim moćnim božanstvom. Pripisuje mu se vladavina umom, intelektom i kosmičkom ravnotežom, a ljudi u njemu vide sliku zaštitnika hendikepiranih, bogalja, svih onih koji su na bilo koji način deformisani i onesposobljeni, kao i male dece.

Baron Samedi Veve – Vudu Simbol

Baron Samedi Veve - Vudu simbol

Baron Samedi je jedan od najmoćnijih i najčuvenijih duhova u Vudu religiji. Posebno je poštovan na Haitiju, gde se smatra spiritualnim ocem (praocem) svih duhova, a njegove poznate inkarnacije su Baron Cimitiere, Baron La Croix i Baron Kriminel. Iako se na prvi pogled može činiti da postoji velika razlika između ovih duhova, činjenica je da ih spaja jedna zajednička osobina – svi su oni duhovi smrti, odnosno umrlih duša!

Azaka Medeh Veve – Vudu Simbol

Azaka Medeh Veve - Vudu Simbol

Azaka Medeh ili u prevodu Rođak Zaka je jedan od najpopularnijih i najvoljenijih dobrih duhova u Vudu religiji. Smatra se bogom ratara, farmera i poljoprivrede. Pod njegovom zaštitom su, dakle, svi oni ljudi koji vredno i predano obrađuju svoju zemlju, i koji zauzvrat ne traže mnogo. Zapravo, za ovog duha se slobodno može reći da on više od svega voli rad, red i disciplinu, i na Haitiju je sinonim za težak rad, odnosno rad bez odmora i jadikovanja. Pošten i dostojanstven u svojim namerama Azaka je poznat i po tome što nema negativnu stranu, te takozvani Petro-aspekt ovog božanstva jednostavno ne postoji!

Ayizan Veve – Vudu Simbol

Vudu Simbola Ayizan Veve

Ayizan ili Ayizan Velekete je jedan od najmoćnijih veve simbola koji se dovodi u vezu sa istoimenim vrhovnim ženskim duhom – vladarkom trgovine, pijaca i svih javnih mesta. Ona je dobri duh koji ima moć da pročišćuje svoje sledbenike, a s obzirom na to da se poistovećuje sa prvom (vrhovnom ili arhetipskom) Mambo (sveštenicom) ljudi joj pripisuju i kvalitete poput velikog znanja i mudrosti koja je neophodna za razrešavanje najvećih misterija tokom samog procesa inicijacije.