Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Ayizan Veve – Vudu Simbol

Vudu Simbol Ayizan VeveAyizan ili Ayizan Velekete je jedan od najmoćnijih veve simbola koji se dovodi u vezu sa istoimenim vrhovnim ženskim duhom – vladarkom trgovine, pijaca i svih javnih mesta. Ona je dobri duh koji ima moć da pročišćuje svoje sledbenike, a s obzirom na to da se poistovećuje sa prvom (vrhovnom ili arhetipskom) Mambo (sveštenicom) ljudi joj pripisuju i kvalitete poput velikog znanja i mudrosti koja je neophodna za razrešavanje najvećih misterija tokom samog procesa inicijacije.

Zajedno sa svojim mužem Lokom (Loko Atissou), Ayizan zapravo predsedava takozvanim kanzo-ritualima. Drugim rečima, oni su spriritualni roditelji koji jedini imaju dozvolu da štite i nadgledaju izvođenje pomenutih ceremonija. Oni su takođe vrhovni iscelitelji – Loko se smatra velikim doktorom koji može da izleči i najteže bolesti i rane na telu, dok je Ayizan zadužena za psihički aspekt čovekovog zdravlja. Istovremeno, ona ima moć da štiti od zle (crne) magije. Njeno skrovište je sveto palmino drvo, njen zaštitni znak je list palme, poznata je po tome što ne konzumira alkohol, a omiljene boje su joj žuta, bela kao i sve zlatne nijanse. Njen ekvivalent u hrišćanstvu je Sveta Klara Asiška.

Ako dobro pogledamo veve simbol ovog ženskog duha, videćemo da se on u suštini sastoji od njenih ukrštenih inicijala – AV odnosno Ayizan Velekete, gde “Ayi” znači zemlju, odnosno tlo, dok je “zan” reč koja označava nešto sveto. Ayizan bi doslovce značilo Sveta Zemlja, Majka Zemlja ili Velikodušna Dobavljačica. Velekete, s druge strane, ima donekle slično značenje kao i Ayzan – “vele” se takođe dovodi u direktnu vezu sa zemljom i njenim darovima, dok je “kete” sinonim za obožavanje, bezrezevno poštovanje.

Dodatno se ovaj veve simbol ukrašava zvezdama i spiralama kako bi se naglasila njegova povezanost sa listom palme koji nosi svaki sledbenik tokom ceremonije prizivanja Ayizan božanstva. Njeni poštovaoci je doživljavaju kao veoma staru ženu koja nosi kecelju sa dubokim džepovima (dovoljno misteriozno, zar ne?), a ponude koje se ostavljaju njoj u čast uključuju vodu, palmino lišće, jam povrće kao i malo zemlje sa gradskih trgova ili pijaca.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203