Simbolika životinja Simbolika planeta Zodijak Simboli prirode Maorski simboli Božanstva Keltski simboli Simbolika snova Staroslovenski simboli Kineski simboli

Simboli elemenata u alhemiji

Osnovni hemijski simboli predstavljaju sliku sirove snage, one koja ima kapacitet da se (daljim postupkom) pretvori i transformiše u jedno više, neoštećeno stanje. Ali, kao što smo već objasnili, svet alhemije je kompleksan, prožet misterioznim “znakovima pored puta” i skrivenim značenjima koja zahtevaju da se svaki od ovih elemenata istovremeno posmatra i na jednom dubljem, psihološkom nivou. Mi ćemo se danas baviti upravo tom problematikom, a u nastavku teksta vam donosimo jedan drugačiji pogled na osnovne (al)hemijske elemente i njihovo značenje:

alhemijski simbol za antimonAntimon: Reč je o elementu iz grupe metaloida koji po izgledu i fizičkim svojstvima podseća na metal, ali ne pokazuje ista hemijska svojstva. Ovaj alhemijski simbol predstavlja životinjske porive u čoveku – takozvanu divlju, strastvenu prirodu koju je teško obuzdati. Samim tim, ovaj simbol se može nositi u momentima kada osetimo da smo previše ponizni i popustljivi, jer će nas upravo on podsetiti da u nama ipak tinja jedna sirova, životinjska snaga.
alhemijski simbol za arsenikArsenik: Arsenik ili Arsen je hemijski element i izuzetno otrovan metaloid koji poseduje tri altotropske modifikacije: žutu, crnu i sivu. Netoksične soli arsena danas ulaze u sastav mnogih pesticida i herbicida, a kada govorimo o alhemiji – upravo je ovaj element od davnina korišćen kako u medicinske tako i u magične svrhe. Za mešavinu arsena i sumpora se čak smatralo da “izaziva prosvetljenje” i usmerava filozofiju u pravom smeru.
alhemijski simbol za bakarBakar: Ovaj crvenkasti metal velike provodljivosti je verovatno jedan od najstarijih metala koji čovečanstvo poznaje. Zapravo, bakar je bio dobro poznat metal još u praistorijskom dobu, a stari Grci koji su ga nazivali “halkos” su ga oduvek povezivali sa boginjom ljubavi i lepote Afroditom (Venerom). Stoga ne čudi što je njegov alhemijski simbol isti onaj koji se odnosi na planetu Veneru, te što se on oduvek vezuje za emocije, postizanje unutrašnje ravnoteže, umetnost i lepotu u najširem smislu te reči.
alhemijski simbol za zlatoZlato: Sofisticirani, sjajni, žuti, rastegljiv, gusti, kovan prelazni metal dobro poznat svima. Svakako je reč o jednom od najcenjenijih elemenata koji se oduvek dovodi u vezu sa savršenstvom (kako na fizičkom tako i na duhovnom planu). Zlato je simbol ljudskog napora da dostigne (i održi) perfekciju kako na mentalnom tako i na spiritualnom polju, znak je vitalnosti, dobrog zdravlja, mudrosti, vrline, prosvetljenja i samog života.
alhemijski simbol za gvožđeGvožđe: Još jedan metal koji je bio dobro poznat prvobitnim civilizacijama. Kada je reč o alhemiji, gvožđe je u uskoj vezi sa astrološkom planetom Mars koja signifikuje muškost i fizičku snagu. Odatle ne čudi što je upravo simbol muškarca istovremeno i simbol gvožđa. Na psihološkom planu, ovaj metal predstavlja potrebu da se suočimo sa onim primarnim nagonima, da pokušamo da ih obuzdamo ali i ovladamo njima.
alhemijski simbol za olovoOlovo: Olovo pripada grupi takozvanih slabih metala. Poznato je po svojoj srebrnoplavoj boji, otpornosti na koroziju, gustini ali i rastegljivosti, dok mu provodljivost nije jača strana. Kada je reč o alhemiji, olovo je takozvani “vladar tame”, povezuje se sa planetom Saturn a postoji i verovanje da, u kombinaciji sa srebrom, učestvuje u stvaranju takozvanog “pročišćenog” elementa koji se naziva Filozofski Merkur.
alhemijski simbol za magnezijumMagnezijum: Reč je o zemnoalkalnom metalu srebrno bele boje koji se veoma lako oksiduje na vazduhu. Istovremeno, magnezijum je metal koji može da gori ne samo na vazduhu već i pod vodom, a pri sagorevanju stvara temperaturu od 3100°C. Teško ga je ugasiti pa je u alhemiji oduvek važio za znak večnosti (jasna asocijacija na večiti plamen), napretka i uspona.
alhemijski simbol za fosforFosfor: Dobro poznati element koji (posle kalcijuma) najzastupljeniji u organizmu. Tačnije, jedinjenja ovog nemetala su neophodna za život kako životinja tako i biljaka, i koriste se za proizvodnju veštačkih đubriva. Može se naći u više alotropskih modifikacija, najčešće kao beli, crveni i crni. Čist beli fosfor je poznat po svojoj lakoj zapaljivosti i emitovanju bledog svetlucanja u prisustvu kiseonika. Otuda je i u alhemiji upravo ovaj element simbol spiritualnog, odnosno duhovnog prosvetljenja.
alhemijski simbol za platinuPlatina: Ovaj plemeniti metal prelepe srebrno bele boje je poznat po svojoj otpornosti na koroziju i velikoj izdržljivosti. Samim tim, u alhemiji je oduvek važio za simbol nepokolebljive usmerenosti, odlučnosti, istrajnosti i jedne više, finije filozofije – one koja je sposobna da izađe iz takozvane “svakodnevne manifestacije” i objektivno sagleda kompletnu sliku.
alhemijski simbol za srebroSrebro: Reč je o dobro poznatom mekanom, rastegljivom, lako kovnom plemenitom metalu koji se od davnina koristi za kovanje novca, pravljenje posuđa, ukrasa i nakita. Istovremeno, srebro je najbolji provodnik toplote i elektriciteta od svih elemenata. Kada je reč o alhemiji, srebro je jedan od tri osnovna metala koji omogućavaj otpočinjanje nekog stvaralačkog procesa. Astrološki se dovodi u vezu sa Mesecom, pa ne čudi što se oduvek povezuje i sa ženskom energijom, intuicijom, unutrašnjim (skrivenim) znanjem i kreativnošću.
alhemijski simbol za sumporSumpor: Još jedan od hemijskih elemenata neophodnih za život čoveka. Ulazi u sastav brojnih jedinjenja, javlja se i u čistom obliku i u obliku minerala sulfida i sulfita. Alhemijski posmatrano, sumpor je slika složenosti ljudskog bića. U njemu vidimo raznovrsnost čovekove prirode ali i neprestanu čežnju za dostizanjem savršenstva, prosvetljenja – samim tim sumpor (zajedno sa živom i solima) u sebi sadrži i sliku neraskidivog svetog trojstva.
alhemijski simbol za kalajKalaj: Reč je o teškom metalu srebrno bele boje, otpornom na koroziju i sa visokim stepenom provodljivosti. Mek je, elastičan, sa niskom tačkom topljenja, pa je do 19.veka bio izuzetno popularan i korišćen za izradu kuhinjskog posuđa. Kada je o alhemiji reč, kalaj se dovodi u vezu sa planetom Jupiter, predstavlja udah, disanje (udah života pa i samo postojanje) i šalje simboličnu poruku da je u životu uvek bolje imati oslonac nego stajati sam.
alhemijski simbol za cinkCink: Cink je metal koji ne samo da ulazi u sastav mnogih legura, već se nalazi i u mnogim enzimima. Dobro je poznato da je ovaj mikroelement čoveku neophodan za pravilan rad imunološkog sistema, te da ima velikog udela i u regulaciji krvnog pritiska i srčanog ritma. Alhemičari su pripremali takozvanu “filozofsku vunu” tako što su palili cink – ona je zapravo predstavljala cink oksid, neorgansko jedinjenje u obliku belog praha nerastvorivog u vodi koji su alhemičari dodatno nazivali belim snegom.

Leave a Reply


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/snis1/public_html/simboli.rs/wp-content/themes/Life_Is_Beautiful/comments.php on line 203